Warunki Uczestnictwa

Deklaracja Praw
WARUNKI UŻYTKOWANIA
 

1. Prawa autorskie

A www.thermacare.hu, és az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi és iparjogvédelmi oltalom (védjegy, szabadalom stb.) alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása, a személyes használatot meghaladó mértékben, kizárólag az Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A www.thermacare.hu-n elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az Üzemeltető szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelem alá tartozó művét képezi és az Üzemeltetőnek külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag személyes célból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

A személyes célú felhasználás körében a www.thermacare.hu látogatója - az online hozzáférésen túl - kizárólag a honlap egyes részeinek a látogató által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. Azonban a látogató kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

Az Üzemeltető vagy bármely más fél szerzői jogát nem engedményezi vagy ruházza át a honlapot látogató személy részére. A jelen jognyilatkozatban foglaltak nem értelmezhetők a szerzői jogról, illetve bármilyen, az Üzemeltető vagy harmadik fél tulajdonát képező vagyoni értékű jogról történő hallgatólagos vagy kizárólagos lemondásnak.

A www.thermacare.hu tartalmazhat, illetve hivatkozhat valamely védjegyre, szabadalomra, vagyoni értékű üzleti titokra, technológiákra, termékekre, folyamatokra, vagy az Üzemeltető, illetve harmadik fél tulajdonát képező egyéb vagyoni értékű jogra. Az Üzemeltető illetve a harmadik felek nem engedményezik, és nem ruházzák át a www.thermacare.hu-t látogatóra az ilyen védjegyekben, szabadalmakban, üzleti titkokban, technológiákban, termékekben, folyamatokban és egyéb szellemi tulajdonjogokban, vagyoni értékű jogokban foglalt jogosítványaikat és jogaikat. Tilos a www.thermacare.hu keretezése - úgynevezett "frame"-be helyezése. Tilos továbbá linkek a www.thermacare.hu bármely részének, bármely módon nem az Üzemeltető érdekeltségi körébe tartozó felek oldalain történő bennfoglalása.

2. Warunki korzystania z serwisu

A www.thermacare.hu látogatója a honlapról információkat tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki, kizárólag nem kereskedelmi, személyes használatra. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megszakítsa, illetve megszüntesse a honlap valamely, vagy akár összes szolgáltatását. Nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a honlap bármely vagy összes szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően keletkező bármely közvetlen vagy közvetett kárért és károsodásért.

A www.thermacare.hu –n elhelyezett elektronikus vagy más úton küldött bármilyen közlést, anyagot, illetve bármilyen adatot, kérdést, megjegyzést, javaslatot az Üzemeltető, mint nem bizalmas, vagyoni értékkel nem rendelkező anyagként kezeli. A Pfizer Kft. tulajdonába kerül a www.thermacare.hu-t látogatók által továbbított valamennyi adat, információ, és azokat jogosult bármely célra korlátozás nélkül felhasználni, így különösen továbbítani, többszörözni, közzétenni, valamint közvetíteni. Az Üzemeltető jogosult továbbá szabadon felhasználni bármilyen ötletet, elképzelést, know-howt, illetve technikát, amelyet a www.thermacare.hu látogatói bármely célból az Üzemeltető részére megküldenek. Az Üzemeltető jogosult bármikor felülvizsgálni a www.thermacare.hu-n közzétett nyilatkozatok, formanyomtatványok, űrlapok tartalmát, azokat szükség szerint módosíthatja, illetve a honlapon végrehajtott változtatások szerint aktualizálhatja. A felülvizsgálatok során történt módosítások a www.thermacare.hu látogatóira nézve kötelező érvényűek, ezért a honlapot látogatók részére javasolt a nyilatkozatok tartalmának az esetleg végrehajtott változások követése érdekében történő rendszeres figyelemmel kísérése. Az Üzemeltető előzetes írásos engedélye nélkül a www.thermacare.hu tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisokban. A www.thermacare.hu tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A www.thermacare.hu honlapon található betegtájékoztatók és alkalmazási előírások egyeznek az EMEA és az OGYI honlapján található betegtájékoztatókkal melyek nyilvános közzététele nem minősül reklámnak és melyet a hatályos Európai Uniós és magyar jogszabályok is kifejezetten megengednek. A www.thermacare.hu látogatója tudomásul veszi, hogy a www.thermacare.hu-n található anyagok, információk egyike sem irányul betegség vagy betegségek diagnosztizálására, és nem hivatott helyettesíteni az egészségügyi szakemberrel (orvos) történő konzultációt.

3. Informacja, odpowiedzialność

A www.thermacare.hu –n elhelyezett információk, adatok, illetve dokumentumok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A www.thermacare.hu –t látogató felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használják. Az Üzemeltető felelősséget nem vállal azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az Üzemeltetőt nem terheli továbbá felelősség a www.thermacare.hu –n található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a honlap tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért. Az Üzemeltető által gyártott, illetve forgalmazott termékekre, szolgáltatására tett utalás, hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás jelenleg vagy a jövőben a honlapot látogató lakhelyén elérhető.

4. Szczegóły

Naplóállományok (logfile-ok)

A www.thermacare.hu szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat az Üzemeltető. kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásait esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat az Üzemeltető a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze, illetve más egyéb célokra előzetes engedély nélkül nem használja fel.

Anonim látogatásazonosítók (Cookie-k)

A www.thermacare.hu szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a honlap felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, melyeket az Üzemeltető honlapjának látogatói merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra az Üzemeltető azt nem veszi igénybe. A www.thermacare.hu látogatója az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a honlapot üzelemtető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása az Üzemeltető szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Üzemeltető előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Egyéb Adatok

A www.thermacare.hu honlapon a fentieken kívül személyes adatot csak előzetes tájékoztatás és hozzájárulás alapján gyűjt, tárol és/vagy használ fel az Üzemeltető.

Linkek

A www.thermacare.hu számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

5.Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről és védelméről

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban. A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 53., Adószám: 10591060-2-44, Cégjegyzékszám: 01-09-167090) - továbbiakban Üzemeltető - kinyilvánítja azon irányelveket, melyek meghatározzák az általa üzemeltetett www.thermacare.hu portál felhasználói által szolgáltatott személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza továbbá azon rendelkezéseket is, melyek meghatározzák, hogy az Üzemeltető milyen célokra, és miként használja fel a www.thermacare.hu látogatói által rendelkezésére bocsátott adatokat, illetve azt, hogy hogyan biztosítja ezen személyes adatok jogszabályoknak megfelelő megőrzését és védelmét.

A www.thermacare.hu-n történő böngészés során a látogató egyidejűleg adatot is szolgáltathat egyes esetekben. A www.thermacare.hu honlapon a fentieken kívül személyes adatot csak előzetes tájékoztatás és hozzájárulás alapján gyűjt, tárol és/vagy használ fel az Üzemeltető. A log file-ok és cookie-k kivételével személyes adatok gyűjtéséről előzetesen tájékoztatjuk Önt és hozzájárulását kérjük. Az Üzemeltető. a www.thermacare.hu látogatóitól különleges és/vagy egészségügyi adatot nem gyűjt. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) az Üzemeltető kizárólag a felhasználó előzetes jóváhagyásával veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

 • Jelen nyilatkozat kialakításakor az Üzemeltető figyelembe vette különösen (i.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, (ii.) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint (iii.) a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletében foglaltakat valamint a MAGYOSZ-IGYE Etikai Kódexébe foglaltakat.
 • A www.thermacare.hu-t a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az Üzemeltető számára kiemelt fontosságú cél a www.thermacare.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az Üzemeltető elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.
 • Az Üzemeltető birtokába kerülő, a www.thermacare.hu látogatóihoz kapcsolódó, személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős.
 • Az Üzemeltető a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között gyűjt, tárol és nem ad át.
 • Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a www.thermacare.hu látogatóját az adatfelvétel módjáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, az Üzemeltető felhívja a felhasználó figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
 • Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről.
 • Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a www.thermacare.hu fenntartását biztosító Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a www.thermacare.hu-t látogatót (felhasználót) tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 • Az Üzemeltető az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.
 • Az Üzemeltető kijelenti, hogy semmilyen jogkövetkezményt nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
 • Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Üzemeltető minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6. 18 éven aluli személyek személyes adatainak kezelése

Az Üzemeltető nem kínál kifejezetten 18 éven aluli személyek számára szánt szolgáltatást, nem gyűjt, és nem kezel 18 éves aluli személyről személyes adatokat. Amennyiben 18 éven aluli személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában a 18 éven aluli személy személyes adatait az Üzemeltető nem rögzíti.

7. A személyes adatok változtatása, törlése

Amennyiben az Üzemeltető által fenntartott www.thermacare.hu bármely látogatója kéri, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek az Üzemeltető rendszeréből (bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem tudja igénybe venni a szolgáltatásokat), ezt az Üzemeltető haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisból a megfelelő, a látogató által megjelölt adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelésben szereplő adatok javítására vagy az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó írásbeli kérelemnek, az Üzemeltetőhöz történő megérkezését követő egy héten belül az adatszolgáltató felhasználó adatait javítja vagy véglegesen törli az adatbázisból. Elérhetőség: Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 1123 Budapest, Alkotás út 53. MOM Park „F” épület. Az adatkezelésért felelős személy: Göndöcs Krisztina, telefon: 1-241-2268

x

Podziel sie ze znajomymi

Wpisz swój adres e-mail:*
Adres e-mail znajomego:*
(* Wymagane pola))

Warunki | Mapa strony
© 2011 Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
Ta strona jest dla polskich użytkowników.